WYKONUJEMY:

 • Badania dotyczące:
  • zdolności rejestrowej znaków towarowych;
  • zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych;
   • nowości wzornictwa przemysłowego;
   • stanu techniki i czystości patentowej dla nowo uruchamianych produktów i technologii;
 • Dokonujemy wyceny praw majątkowych niematerialnych i prawnych, rozwiązań typu know-how i innych wartości niematerialnych i prawnych mogących stanowić wartość aportową wnoszoną jako wkład do spółki oraz wyceny wartości wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych
 • Prowadzimy w imieniu klienta w oparciu o udzielone pełnomocnictwo postępowania rejestrowe i odwoławcze przed Urzędem Patentowym.
 • Zapewniamy ochronę własności intelektualnej przed polskimi sądami i organami administracyjnymi oraz urzędami UE
 • Udzielamy pomocy w zawieraniu umów licencyjnych oraz prowadzimy negocjacje licencyjne Przygotowujemy umowy przenoszące prawa
 • Sporządzamy opinie prawne i ekspertyzy
 • Prowadzimy doradztwo z zakresu:
  • zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • prawa autorskiego.
  • prawa kontraktowego
Profesjonalne strony internetowe