Opracowywanie i składanie dokumentacji zgłoszeniowej
do Urzędu Patentowego RP:

  • znaków towarowych
  • wynalazków
  • wzorów przemysłowych
  • wzorów zdobniczych
  • wzorów użytkowych
  • oznaczeń geograficznych,
  • topografii układów scalonych
  • znaków wspólnotowych
Profesjonalne strony internetowe