Kancelaria Rzecznika Patentowego działa nieprzerwanie od 1994 roku.
Oferujemy swoim klientom usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Posiadamy uprawnienia do występowania we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej zarówno przed polskimi sądami i organami administracyjnymi jak również urzędami odpowiedzialnymi za ochronę własności intelektualnej na terenie państw Unii Europejskiej.

Świadczymy profesjonalną pomoc począwszy od opracowania i złożenia w Urzędzie Patentowym dokumentacji zgłoszeniowych: znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i zdobniczych, poprzez wszystkie etapy postępowania przed Urzędem Patentowym łącznie z utrzymaniem w mocy uzyskanych praw wyłącznych.

 
Profesjonalne strony internetowe